Niets verloren

(Gedichten, juni/september 2014 eerste druk, december 2014 tweede druk, bij Uitgeverij Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom, Nederland.)
Secundaire bibliografie


Erick Kila, Phil sings the blues, in de blog : Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie, 30 mei 2014.
Zie: http://mededelingen.over-blog.com/article-phil-sings-the-blues-123769603.html.
Erick Kila, Door de leesbril bekeken, in: Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie, nr. 232, 31 mei 2014, pp. 18-19.
Bart F.M. Droog, Het dilemma van de bloemlezer, op het literaire blog Neder-L, 21 september 2014 (vooral over het gedicht Een week uit het leven), zie: http://nederl.blogspot.nl/2014/09/het-dilemma-van-de-bloemlezer.html en ook 
https://neerlandistiek.nl/2014/09/het-dilemma-van-de-bloemlezer/
Bart F.M. Droog, Nieuwe bundel Philippe Cailliau, op NPE Nieuwsblog, 22 september 2014, zie: http://nederlandsepoezie.eu/?p=2114
Henri Floris Jespers, Philippe Cailliau: "Niets verloren", in: Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie, 28 september 2014. 
Zie: http://mededelingen.over-blog.com/article-philippe-cailliau-niets-verloren-124672421.html
Frank Pollet, Philippe Cailliau: "Niets verloren", in: Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie, nr. 237, 30 september 2014, pp. 5-8 (= de toespraak t.g.v. de presentatie van de bundel op 25 september 2014 in Den Hopsack te Antwerpen). De toespraak staat ook op deze website: zie hoofdmenu "Nieuws", klik dan "(Auto)biografisch".
Lucienne Stassaert, Lucienne Stassaert over Philippe Cailliau, in de blog: Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie, 17 oktober 2014.
Zie: http://mededelingen.over-blog.com/article-lucienne-stassaert-over-philippe-cailliau-124809332.html
Lucienne Stassaert, Philippe Cailliau: Neen, er is geen winnaar en geen verliezer. In: Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie, nr. 238, 20 oktober 2014, pp. 13-14
Joop Leibbrand, Achteloos in leven blijven, in Meander, literair e-zine, 24 oktober 2014. Zie Meander : http://meandermagazine.net/wp/2014/10/achteloos-in-leven-blijven/ 
xxx, Boeken van Rodenaren. Poëziebundel "Niets verloren", in: Sint-Genesius RODE. Infoblad, december 2014, p. 18 
Bart Vonck, Een verhaal doen kantelen ..., op het blog van Gierik & NVT, 18 december 2014, zie: http://www.gierik-nvt.be/blog/philippe-cailliau-niets-verloren-gedichten-2012-2013-recensie-van-bart-vonck en zie: http://www.gierik-nvt.be/blogs, 18/12/2014. Indien deze links niet meer werken, kan de recensie gelezen worden op deze website (Philippe Cailliau), via Hoofdmenu / Nieuws / Allerhande / 5*
Bart De Block, Zware taal, in: Poëziekrant, 2014, nr. 7/8, p.97
Alain Delmotte, Wat ik je aanbied is niet veel (Bij de lectuur van twee bundels van Philippe Cailliau), op het blog De Schaal van Digther, 15 januari 2015.
Zie: http://digther.blogspot.be/2015/01/wat-ik-je-aanbied-is-niet-veel.html
Richard Foqué, Niets verloren, in: De Boekhouding, blz 4, bijlage bij De Auteur, Vereninging van Vlaamse Letterkundigen, maart 2015. Voor de internetversie, zie blog van Bert Bevers, "De VVL-boekhouding", maart 2015: http://www.deboekhouding.blogspot.be/2015/03/niets-verloren.html 
Frans Depeuter, Philippe Cailliau is terug!! "De eend die altijd uitbrak () met korte splinters in de bek", in: Heibel (Onafhankelijk kritisch-satirisch-polemisch tijdschrift), jg. 20, nr. 2, oktober 2015, pp. 37-48 (over Niets verloren en Het boek nul)
Renaat Ramon, Alle zandlopers leeg, in De Geus, januari 2016, jg. 48, nr. 1, p. 44
...
...


Index
Copyright © 2013-2024 - Philippe cailliau

Alle rechten voorbehouden.